Reference 2000 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Činžovní dům
  Kovandova 29, Plzeň
Ing. Bohuslav Henžlík  - kompletní adaptace sklepních prostor, sanace, smíšené zdivo klenby
  Židovské muzeum,
  Praha 1
Geosan Group a.s.  - mramorové obklady stěn, pilířů, pultů a zábradlí schodiště, profilované masivní lišty, vzorovaná mozaiková dlažba
  Hotel Tyršova 2,
  Praha 2
Unix s.r.o., Praha  - žulový obklad soklu budovy, mramorové dlažby a obklad schodiště, mozaiková dlažba chodníků
  Oprava mostu
  Vinohradská ul., Plzeň
Město Plzeň  - zemní práce, demontáž a montáž žulové zádlaby, izolace mostovky a opěr, sanace žel.bet. konstrukce mostu, odvodnění
  Úprava centra obce
  Letiny
Obecní úřad Letiny  - zemní práce, zámková dlažba včetně podkladních vrstev, žulové a betonové obrubníky, kamenná dlažba, kamenné zdivo studny
  Adaptace Zámecké
  kolonády, Karlovy Vary
Chemobudowa
Kraków a.s.
  - zajištění skalních masivů metodou svorníků, kotev, injektáží a spárování
  Krajský soud Plzeň
  „Hamburk"
Berger Bohemia a.s.   - dlažba komunikací, chodníků, masivní schodiště
  Adaptace Zámecké
  kolonády, Karlovy Vary
Chemobudowa
Kraków a.s.
  - kamenické práce, např. pískovcový obklad fasády, prvky z umělého pískovce (římsy, zdobené sloupy, balustráda), masivní žulové schodiště, parapety, obklady
  Rybník Košinář, Plzeň Město Plzeň   - oprava hráze, zpevnění břehů
  Nemocnice Karlovy Vary VCES a.s.
Chrudim
  - žulové obklady a dlažby
  Oprava mostu Chotěšov Město Plzeň   - zemní práce, demontáže, zpevnění a izolace mostovky, statické zajištění železobetonové konstrukce injektážemi, zádlažby a obklady