Reference 2001 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Sanace mostu na trati
  Plzeň - Železná Ruda
Firesta a.s. Brno  - obklad pilířů žulovým řádkovým zdivem
  Stanice metra
  Želivského, Praha
Geosan Group a.s
Praha 
 - výměny a opravy žulových obkladů stěn a schodišť
  Bytový dům
  Tržnice 22,
  Praha - Malá Strana
Unix spol. s r. o.
Praha 
 - památkově chráněný objekt 
 - žulové dlažby a obklad schodiště, masivní pískovcové stupně restaurování pískovcových prvků (zárubně, stupně, sloupky)
  Sanace mostu u Dobřan
  trati ČD
  Plzeň - Železná Ruda
Chládek & Tintěra a.s.
Litoměřice 
 - zemní práce 
 - nadbetonování říms
 - reprofilace železobet. konstrukcí včetně sjednocujících nátěrů systémem Super-Krete
 - obklad řádkovým žulovým zdivem
 - zpevňující a výplň. injektáže
 - kamenná zádlažba odvodňovacího žlabu
  Komenského 
  a Hostašova ul., Klatovy
Město Klatovy  - demontáž původních žulových dlažeb, obnova podkladních konstrukcí
 - pokládka žulové dlažby vozovky
 
  Kostelní a Žižkova ul.,
  Stříbro
Zíka - stavební práce  - pokládka žulové dlažby vozovky
  Opěrné zdi
  Bolevecká náves
  a ul. U Kašny, Plzeň
Město Plzeň  - památkově chráněný objekt 
 - částečné přezdění, přespárování, odvodňovací rigol, štětová dlažba, nová opěrná zeď ze starého soklového pískovcového zdiva
  Radbuza -
  levobřežní zeď, Plzeň
Povodí Vltavy, s.p.  - kompletní provedení levobřežní opěrné zdi mezi železnými mosty (zeď betonová tížná s kamenným obkladem z kyklopského žulového zdiva, s krycí deskou parapetní, kamennými sloupky a ocelovým zábradlím)