Reference 2002 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL PROVEDENÁ PRÁCE
  Oprava a sanace
  mostu v ul. Na Rybníčku
  Plzeň
Město Plzeň  - zemní práce, úprava komunikace včetně značení, sanace a rekonstrukce mostní konstrukce z kamenného kvádrového zdiva včetně vybudování nové mostní římsy a svodidla, kanalizace, zpevňující injektáže
  Klášter trapistů,
  Nový Dvůr
Starkon Jihlava CZ a.s.   - památkově chráněný objekt 
 - kamenické a restaurátorské práce na vstupním portálu, korunní římse, soklu objektu a okenních ostěních, nová trachytová okenní a dveřní ostění, přesazování původních ostění
  Autosalon Audi - VW,
  Karlovy Vary
Berger Bohemia a.s.  - žulové podložkové dlažby, obklady schodišť, vzorované keramické dlažby řezané vodním paprskem, dilatační lišty a ukončující profily
  ČS - stavební spořitelna,
  a.s., centrála Praha
  Vinohradská, Praha
Moravostav a.s. Brno  - repase teracových schodišť, lité teracové dlažby
  Nové Lázně,
  Mariánské Lázně  
Chemobudowa
Kraków a.s.
 - žulové dlažby, mramorové obklady schodišť a stěn, žulové venkovní obklady atiky s masivní krycí deskou
  Oprava mostu
  v Rooseveltově ulici, Plzeň
Super-Krete Czech s.r.o.  - demontáž schodiště, izolace, betonáž schodišťových stupňů, žulový obklad schodiště a mezipodest sanace nosné žel.bet. konstrukce hmotami systému Super-Krete
  Podzemní spojovací
  chodba LS Sanssouci
  a vily Mercedes, Karlovy Vary
Stavební a obch. firma
Petr Haberzettl 
Karlovy Vary 
 - ražba štoly s výztuží, stříkané betony, izolace, železobetonová obezdívka, penetrace a omítky stěn
 - vnitřní stěrkové omítky včetně antikarbonační penetrace
  Hotel Olympia, Karlovy Vary IPS Skanska a.s.
Praha
 - žulový obklad fasády, obklady a dlažby interiéru, repase původního schodiště, nové schodiště z litého teraca
  Rekonstrukce
  Černého mostu,
  Mariánské Lázně
Technický a dopravní
servis s.r.o. 
Mariánské Lázně 
 - kompletní rekonstrukce mostu, sanace beton. a žb. konstrukcí, ztužující spražená žb. deska, nová vozovka, stabilizace křídel a svahů pod mostem, repase původního zábradlí
  Oprava mostu
  U Panského dvora, Plzeň
Město Plzeň  - oprava žb. trámové konstrukce, sanace zdiva, opěr a nosných konstrukcí, injektáže zpevňující a výplňové, nové římsy, kamenné dlažby vodoteče, doplnění kamenného zdiva opěr
  Kostel Sv. Štěpána, Praha 2 Starkon Jihlava CZ a.s.  - památkově chráněný objekt
 - restaurování říms, okenních ostění, portálů, opěráků apod.
  Kostel Sv. Kláry, Cheb Pozemní stavby 
spol. s r. o., Cheb
 - vzorové dlažby z jurského mramoru a masivní obklady stupňů