Reference 2003 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Všehrdova 15,
  Praha 1 - Malá Strana
AVERS s.r.o.
Praha 4
 - památkově chráněný objekt, 
 - žulové dlažby balkonů, parapety, teracové schodiště včetně litých podest, žulová dlažba nádvoří a chodníků
  Hlavní nádraží Děčín Chládek & Tintěra a.s.
Litoměřice 
 - kompletní oprava a restaurování pískovcového pláště objektu (zdivo, římsy, ostění)
  Hotel Ambiente,
  Karlovy Vary
Průmstav a.s.
Praha 4
 - žul. venkovní dlažby a obklady, loubí, vzorované dlažby chodníků, obruby schodiště
  Villa Park Strahov,
  Praha 5
Metrostav a.s.
Praha 5
 - teracové dlažby podlah a schodiště 
 - podložková dlažba střechy a balkonů rezidenčních vil
  Sady Pětatřicátníků,
  Plzeň
Stavby silnic a železnic
a.s. Plzeň
 - žul. dlažby chodníků a komunikací vč. obrub
  Univerzita Karlova,
  Malostranské nám.,
  Praha 1
Konstruktiva Konsit a.s. 
Praha
 - cihelné historizující dlažby
  Univerzita J.E. Purkyně,
  Ústí nad Labem
Ravel spol. s r. o.
Ústí nad Labem
 - dlažba nádvoří ze žul. kostek a desek, žul. opěrná zeď, žul.dlažby haly, repase umělého kamene stěn interiéru
  Most na trati
  Plzeň - Žel. Ruda
  (Brčálník)
Chládek & Tintěra a.s. 
Litoměřice 
 - vysokotlaká těsnící a výplňov injektáž polyuretanovými pryskyřicemi kleneb a stěn objektu mostu