Reference 2004 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Nerudova 14, Praha 1 Avers spol. s r. o.,
Praha 4 
 - památkově chráněný objekt, 
 - nová pískovcová ostění, prahy, stupně, restaurování vstupních portálů a vnitřních ostění
  Rekonstrukce barok.
  schodiště u kostela
  Sv. Mikuláše v Chebu
Město Cheb  - památkově chráněný objekt 
 - bourání, vyzdění a osazení žul. toč. schodišť, spirálové žul. parapety, demontáž a restaurování 5-ti soch, sanační historizující omítky
  Grandhotel
  Mariánské Lázně
Hotelplan & Partner  - montáž mramor. velkopl. dlažeb, ostění, obkladů schodišť
  Zálivy MHD
  Plzeň
Město Plzeň, 
Správa veřejného statku
 - žul. dlažby vč. podklad. konstrukcí
  Komunikace 
  pro výstavbu
  Plzeň - Pecihrádek
Berger a.s., Plzeň  - dláždění komunikací a chodníků betonovou dlažbou
  Lázeňský komplex,
  Savoy-Westend,
  Karlovy Vary
Geosan Group a.s.,
Plzeň 
 - repase žul. schodišť, broušení mramor. schodišť, žul. dlažby, obklady schodišť, mramor. dlažby a parapety
  Kašna v Sušici Město Sušice  - památkově chráněný objekt, kompletní rekonstrukce kamenné kašny vč. technologie a jejího bezprostředního okolí
  Úprava pravého břehu
  Šídlovského rybníka
Město Plzeň   - odvodnění (trubní vedení, šachty, kamenné dlažby, rigoly), cesty, sanace svahů, laťové plůtky, výsadba a drobná architektura
  Opěrná zeď 
  Hynaisova ul., Plzeň
Město Plzeň  - provedení pískovcové přizdívky opěrné zdi vč. kotvení, spárování, krycí desky hlavy zdi