Reference 2005 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Most ev. č. 230-009
  ve Stříbře
Správa a údržba silnic
Stříbro  
 - oprava propustku a opěrných zdí křídel, sanace a reprofilace stropní části a čela propustku včetně ošetření výztuže, nové římsy a parapetní desky u křídel, zesilující přizdívka opěr z žulových haklíků, těsnící a zpevňující injektáže
  Rekonstrukce potoka
  ve Střelicích
Stavmonta s.r.o.,
Plzeň
 - zemní práce, dlažby dna a břehů potoka, rámové propustky délky 5 m a 8 m
  Letiště Ruzyně Klad s.r.o., Plzeň  - velkoformátové keramické dlažby
  Most Pastuchovice
  trať Plzeň - Žatec
České dráhy a.s.  - demontáž a montáž železničního svršku včetně koleje, zhotovení nové železobetonové spádové desky včetně hydroizolace, injektáže základů, opěr a klenby, stažení klenby ocelovými táhly, zhotovení nových železobetonových říms, terénní úpravy - svahování
  Hotel Carlsbad Plaza
  „Ellen", Karlovy Vary
Krak-Chem sp. z o.o. 
Karlovy Vary
 - repase a montáž žul. a teracových schodišť a kamenných prvků fasády, žul. dlažby a obklady mramor. obklady výtahových portálů a masivní profilované
patky sloupů, pískovcové sloupky s hlavicemi, obklad fontány masivními žul. prvky
  Oprava mostu
  přes Litický potok
Město Plzeň  - kompletní rekonstrukce silničního mostu včetně provizorního mostního objektu, nové základy, monolitická nosná železobetonová deska, prefabrikované římsy, ocelové zábradlí
  Rekonstrukce sklepů
  Americká 20, Plzeň
Dr. Ing. Taher Zolal  - bourací a stavební práce rekonstrukce sklepních prostor na restauraci
  Lázeňské sanatorium
  Bristol, Karlovy Vary
Krak-Chem sp. z o.o.  - žul. deskový obklad opěrné zdi a sloupků vč. parapetů a krycích desek
  Malická ul., Plzeň Strabag a.s.  - bet. dlažby chodníků a parkovacích stání vč. podkladních vrstev
  Sklepy ve Spáleném
  Poříčí 
Město Spálené Poříčí  - stříkané betony stěn a kleneb ve sklepních prostorech
  Univerzita Karlova
  Lékařská fakulta
  v Plzni
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni
 - rekonstrukce venkovních schodišť a přilehlých konstrukcí, vč. izolací, sanační omítky, masivní prvky z umělého kamene
  Lobkovická zahrada
  Praha - Malá Strana
Hochtief a.s.
Praha
 - oprava opěrných zdí, hlavy z ručních cihel, historizující omítky, oprava schodišť, nové zdi a terénní schodiště, oprava mramor. schodišť, nové terénní žul. schodiště a chodníky
  Egyptská ambasáda,
  Praha
Lesostavby Třeboň a.s.   - opravy a repase pískovcového soklu objektu, schodišť, přeložení pískovcové terasy vč. balustrády atd., žul. dlažba nádvoří a chodníků
  Vikářská 40,
  Pražský hrad
Konstruktiva Konsit a.s. 
Praha 
 - stavební rekonstrukce objektu, přebroušení kamenného schodiště, pískovcová dlažba