Reference 2007 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Ondřejská ul.,
  Karlovy Vary
Strabag a. s.  - žulové dlažby chodníků a komunikací
  Anenský dvůr,
  Harrachov
AGS Astra a.s.
Žatec 
 - dodávka a montáž schodišťových stupňů, pokládka dlažby, spárování, impregnace povrchu kamene
  Administrativní
  centrum Avalon,
  Plzeň
VIVA s.r.o.
Hudčice
 - podložkové dlažby na střeše objektu
  Nové Lázně,
  Mariánské Lázně
Krak-Chem sp. z o.o. 
Karlovy Vary 
 - venkovní podložkové žulové dlažby, obklad schodiště a soklu objektu
  Denisovo nábřeží,
  Plzeň
Strabag a.s.  - žulové dlažby chodníků a komunikací, dodávky a oprava žulových sloupků
  Rožmberský palác,
  Pražský hrad
Stavitelství KRRO s.r.o.
Praha 
 - dlažba nádvoří fragmenty, valounová dlažba, masivní žulové desky, dlažba interiérů ruční cihelnou dlažbou, pískovcové dlažby, restaurování dveřních portálů
  Most Bukovany Swietelsky
stavební s.r.o.
 - celková rekonstrukce silničního mostu
  Historický Ostrov
  - most přes Bystřici
TIMA s.r.o.
Karlovy Vary
 - památkově chráněný objekt, rekonstrukce historického obloukového mostu, dodávka masivních profilovaných říms
  Most Pňovany Doprastav a.s.
Praha
 - provedení žel.-bet. konstrukce propustku pod železničním koridorem Plzeň - Stříbro
  RD Chválenická ul.,
  Plzeň
p. Brunclík  - betonové vzorové dlažby chodníků a dvora u rodinného domu
  Vodárenský soubor
  Plzeň - Vinice
Metrostav a.s.  - zhotovení betonových šachtic na základové desce
  Divadelní nám. 5,
  Cheb
TERMO & CO s.r.o.
Cheb 
 - oprava a restaurování pískovcových říms a ostění objektu, čištění režného zdiva fasády
  Sesuv svahu
  Plzeň - Roudná
Město Plzeň  - sanace sesutého břehu řeky Berounky žulovými kvádry, zhotovení železobetonového, z části visutého chodníku
  Hradební ul.,
  Tachov
Kámen Hudčice s.r.o.  - dláždění chodníků a komunikací žulovou kostkou a mozaikou
  Hotel Felix Zawojski,
  Karlovy Vary
BAU-STAV s.r.o.
Karlovy Vary 
 - mramorové dlažby a obklady koupelen, vzory a obrazce na stěnách, repase původního žulového schodiště
  BD Gotthardská ul.,
  Praha
Podzimek a synové s.r.o.
Třešť 
 - teracové schodiště, mramorové dlažby s fontánkou, pískovcový obklad soklu objektu
  Most Velečín Chládek & Tintěra a.s.
Litoměřice
 - oprava železničního mostu na trati Plzeň - Žatec
  Mostecká 17,
  Praha
PEGISAN s.r.o.
Plzeň 
 - pískovcové dlažby včetně podložkových na terasách
  Klabava, Rokycany SEFIMOTA a.s.
Praha
 - oprava kamenných dlažeb koryta řeky
  Labutí jezírko,
  Mariánské Lázně
Zahradní a parková
spol. s r. o. 
Mariánské Lázně
 - dláždění parkových chodníků mozaikou a zlomkovou porfyrovou dlažbou