Reference 2008 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Ul. 5. května,
  Dobřichovice
CBPS a. s. 
České Budějovice
 - kompletní dodávka komunikací a chodníků kolem bytového domu v centru města, žulové a mramorové mozaiky, vyrovnávací stupně, architektonické prvky
  Ke Karlovu 5, Praha Stavitelství Kladno
spol. s r. o. 
 - památkově chráněný objekt, kamenické opravy a restaurování venkovních prvků, kovářské restaurátorské práce
  Vodní hamr, Dobřív Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech
 - památkově chráněný objekt, stavební práce a kamenické opravy
  Bývalý evangelický
  hřbitov, Vinohradská,
  Praha
VW WACHAL a.s.  - památkově chráněný objekt, stavba ohradní hřbitovní zdi, rekonstrukce domku správce
  Pivovar Žatec Ekostavby Louny s.r.o.  - podezdění základu objektu
  Optimalizace trati
  Planá u M.L. - Cheb
  (Lipová)
Stavby silnic a železnic a.s.  - rekonstrukce podchodu žst a stavba nových žlbt ramp, rekonstrukce propustků, injektáže
  Most Třebčice EDIKT a.s.  - žulové dlažby svahu
  Hotel Angelo, Plzeň Porr (Česko) a.s.  - opěrná zeď z opracovaného pískovcového zdiva
  Nástavba hotelu
  Hilton - Sky Bar,
  Praha
Butterfly Trading s.r.o.  - mramorové a žulové dlažby a parapety
  Polyfunkční domy
  Zámecký Vrch,
  Karlovy Vary
BAU - STAV  - žulová kotvená fasáda, schodiště, parapety
  Opěrné zdi Rabštejn
  nad Střelou
 SIMO - stavební 
společnost s r. o.
 - rozšíření komunikace ve svahu, opěrná zeď založená na pilotech, kamenná přizdívka
  Indická ambasáda,
  Praha
Skanska CZ  - venkovní dlažby a obklad schodišť
  Náves Bušovice,
  parcela č. 2 a 3
Obec Bušovice  - zpevněné plochy před zámkem, štětová dlažba, valounová dlažba
  Náměstí Přimda Stavby silnic a železnic a.s.   - dláždění komunikací žulovou kostkou
  Most Bonětice JHP spol. s r. o.  - kompletní rekonstrukce silničního mostu
  Úprava břehu Velkého
  boleveckého rybníka,
  Plzeň - II. etapa
Stavmonta spol. s r. o.  - žulové dlažby a terénní schodiště, zámkové dlažby
  Bytové domy Tyršova
  ul., Karlovy Vary
BAU - STAV  - žulové obklady a dlažby schodišť
  Egyptská rezidence,
  Italská 39, Praha
Lesostavby Třeboň a.s.  - kamenické práce a opravy
  Most Chudenín Silnice Klatovy a.s.   - rekonstrukce silničního mostu 
  Heřmanův Dvůr, Praha Lesostavby Třeboň a.s.  - dlažby žulovou kostkou
  Opěrné zdi VGP
  Nýřany
BBE STAVBY s.r.o.  - stavba opěrných zdí, betonové rampy, odvodnění
  Hanspaulka, Praha
  bytové domy
Podzimek a synové, a.s.  - velkoplošné pískovcové dlažby, masivní prvky schodiště, velkoplošné mramorové obklady interiéru, dláždění komunikací a chodníků
  Optimalizace trati
  Planá - Cheb  (propustky)
Skanska DS a.s.  - injektáže a sanace tubusu žel. propustku v délce 65-ti m,betonáž říms, sanace křídel (dozdění, přespárování), výplňová betonáž, kamenné dlažby fasády