Reference 2009 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Hotel Klimentská 30,
  Praha 1
Stafin a.s., Plzeň  - mramorové obklady stěn, sárek a parapetů schodišť, oprava kamenného obkladu
  Náměstí Černošín Promonasta s.r.o.  - dláždění náměstí, komunikací a chodníků drobnou kostkou a mozaikou
  Šumavský Dvůr, Špičák Hochtief CZ a.s.  - obklad soklu objektu přizdívkou z lomového kamene
  Mlýnská strouha, Plzeň Vodohospodářské
stavby, spol. s r. o.
 - opěrné zídky ze železobetonu, oprava kamenného mostu
  Okružní křižovatka
  Šestajovice - propustek 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.  - kompletní dodávka silničního propustku
  Sněžka, Mariánské Lázně KRAK-CHEM Sp. z o.o.  - mramorové velkoformátové dlažby chodeb a koupelen
  Most Dolní Rotava SWIETELSKY
stavební s.r.o.
 - kompletní rekonstrukce silničního mostu
  Obchvat I/21
  Nová Hospoda - Kočov
Geosan dopravní
stavby a. s.
 - kompletní stavba 3 nových rámových mostů s křídly
  Oprava mostu
  Velká Hleďsebe
SMP CZ a.s.  - rekonstrukce spodní stavby silničního mostu
  Obchvat I/21 
  Velká Hleďsebe
Dálniční stavby
Praha a. s.
 - spodní stavba 3 nových mostů (piloty, podpěry, pilíře, tubus, izolace, římsy)
  Tramvajová trať
  Karlovarská ul., Plzeň
B & BC a.s.  - dláždění tramvajové trati v křižovatce
  RD Mezi Ploty, Plzeň - Bručná Stama Prima s.r.o.  - dláždění dvora dvou objektů žulovou kostkou, krycí desky oplocení
  ZŠ Rokycany S & H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.   - plotová zeď z lomového kamene, pilíře z lícovaných cihel, valounová dlažba
  Ladronka, Praha Podzimek a synové s.r.o.  - kompletní dodávka pískovcové dlažby prostoru venkovní restaurace včetně podkladních vrstev
  ZŠ Volduchy Stavební montáže,
spol. s r. o.
 - kompletní rekonstrukce žulového vstupního schodiště včetně nových podkladních konstrukcí
  Památník Vítkov, Praha GEMA ART GROUP a.s.  - žulové dlažby interiéru
  Náhon vodního hamru, Dobřív Lesostavby Třeboň a.s.  - betonáže opěrných zdí objektů koryta, přizdívky lomovým kamenem, rovnanina z lomového kamene
  Vojenský hřbitov, Cheb bss BÁŃSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.
 - dlažba žulovou kostkou
  Zahrada Kinských, Praha STAVBY a.s.  - pískovcový obklad střechy zahradního objektu