Reference 2010 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  Měšťanská Beseda,
  Americká 29, Plzeň
PEGISAN s.r.o.  - rekonstrukce Městské Besedy průchod domem - stavebně kamenické práce - venkovní plochy, odvodnění ploch, mobiliář, ohradní zeď, sadové úpravy, zámečnické práce
  Divadlo Spejbla a Hurvínka,
  Praha
Art Kodiak s.r.o.  - dlažby a obklady z umělého kamene Quarella
  Mosty Žandov Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.   - rekonstrukce mostů-propustků, zemní a bourací práce, sanace, injektáže, betonáže, římsy, nové odláždění křídel říms, vestavěný betonový tubus, reprofilace staré betonové části
  Promenáda
  Tržiště-Stará Louka, 
  Karlovy Vary 
Pražský kamenoservis
spol. s r. o.
 - žulové dlažby komunikací a chodníků masivními deskami, kostkami a mozaikou
  Kuvajtská rezidence, Praha 
  v realizaci 
 Interserve k. s.  - kamenické opravy a přeložení venkovních schodišť, obklad stěn a zídek pískovcem, pískovcové dlažby teras, repase hlavního vnitřního schodiště
  12 Bubeneč LOFTS HOCHTIEF CZ a.s.   - kamenné povrchy komunikací
  - žulová dlažba
  Rezidence Pod Hradbami, Praha Trigema Building a.s.   - mramorové dlažby interiéru žulové dlažby teras a balkonů
  Dlouhá 29, Praha  Pegisan s.r.o.   - vápencové a opukové dlažby atria
  Toskánský palác, Praha EMV s.r.o.   - dlažba nádvoří masivními mramorovými deskami
  Most Spáňov Obec Spáňov   - sanace poprsních zdí železničního mostu, přespárování a oprava zdiva
  R6 Sokolov - Tisová  EUROVIA CS, a.s.   - dlažby z lomového kamene mostu a nadjezdu silnice
  Kostel sv. Antonína,
  Praha 7 - Holešovice
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Antonína
  - restaurátorské a stavební práce
  Optimalizace trati 
  Zbiroh - Rokycany
FIRESTA - Fišer, 
rekonstrukce, stavby
  - kamenické a stavební práce
  Administrativní budova 
  Hamburk v Plzni 
PROSTAV CZ 
spol. s r.o. 
  - kompletní dodávka a montáž kamenné dlažby, kamenného obkladu parapetů, schodů
  Optimalizace trati
  Stříbro - Planá, 
  propustky Pavlovice
Pražské silniční a vodo- 
hospodářské stavby a.s.
  - kompletní rekonstrukce 3 železničních propustků, gabionové opěrné zdi
  Optimalizace trati
  Stříbro - Planá, opěrná 
  zeď Ošelín
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.   - železobetonová opěrná zeď
  Optimalizace trati
  Stříbro - Planá,
  propustek Svojšín
EUROVIA CS, a.s.   - rekonstrukce železničního propustku
  Stará Louka Karlovy Vary Město Karlovy Vary   - oprava nábřežní zdi kamenické a stavební práce
  SPŠ dopravní, Plzeň - Křimice Střední průmyslová
škola dopravní, Plzeň
Karlovarská 99 
  - oprava vstupního schodiště a terasy, vč. zábradlí,dlažba schodiště a vedlejších ploch
  Státní zámek Ploskovice PEGISAN s.r.o.   - dodávka a montáž kamenných pískovcových dlažeb a kanálků na terase západní arkády SZ Ploskovice
  Optimalizace trati  
  Zbiroh - Rokycany
BÖGL a KRÝSL, k.s.    - podchod pro pěší, kamenické práce na železniční zastávce Holoubkov
  Silnice č. III/1978  obec Mlýnec Správa a údržba silnic
Stříbro 
  - oprava propustku a opěrné zdi kamenické a stavební práce
  Belle Aliance  Karlovy Vary Česká pošta, s.p.   - oprava obkladní zdi kamenické a stavební práce