Reference 2011 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY  OBJEDNAVATEL  PROVEDENÁ PRÁCE
  II. Poliklinika, Praha
  vstupní prostor
CGM Czech a.s.  - kompletní provedení litého teraca a repase schodiště 
  Administrativní budova
  areálu STAFIN a.s.,
  Plzeň
STAFIN a.s.  - dodávka a montáž žulových obkladů, schodiště, - nadstupnic, podstupnic, parapety oken, žulových dlažeb
  Plzeňské historické
  podzemí bloky 3,14
Správa veřejného
statku města Plzně
 - kamenická oprava a údržba
  Apartmánový dům
  Toscana, Karlovy Vary
BAU-STAV a.s.  - kamenické práce a konstrukce na fasádách, parapety na balkónech a terase, kamenný obklad fasády
  Zámek Žinkovy CE Brno  - kamenické práce a dláždění, dodávka a montáž masivních žulových krajníků, štětové dlažby, urovnání a hutnění podkladu
  Rezidenční bytový
  areál Tyršova,
  Karlovy Vary
Baustav a.s.   - dodávka a montáž parapetů kamenné dlažby a obložení schodiště
  Optimalizace železniční
  trati Zbiroh - Rokycany
Skanska a.s.   - sanace železničního mostu
  ČOV dosazovací
  nádrž, Příchovice
Šindler, důlní a 
stavební společnost
s r.o.
  - stavební a montážní práce
  RD Bručná Plzeň,
  gabionové oplocení
OKAL CZ s.r.o.   - provedení stavebních a kamenických prací
  Ke Karlovu 3, Praha Stavitelství Kladno
spol. s r.o. 
  - provedení zámečnických a kamenických prací - oprava oplocení, vrat a povrchu dvora
  Most, Zubřina Domažlice SMP CZ, a.s.   - kamenické a stavební práce - nový most - spodní stavba, kamenná dlažba koryta, obklad líců opěr mostu, dlažba předmostí
  RD Podkozí SYNER, s.r.o.   - provedení rekonstrukce kamenného mostu 
  Letiště Kbely, Praha VCES a.s.   - oprava vnějších a vnitřních kamenných schodišť
  Optimalizace trati 
  Zbiroh - Rokycany
BÖGL a KRÝSL, k.s.   - provedení dlažeb z lomového kamene pod železničním mostem
  Most v ul. Nad Mlýnem, 
  k.ú. Bukovec Plzeň 
Statutární město Plzeň
SVSMP příspěvková
organizace
  - provedení stavebních prací na rekonstrukci mostu
  Lékařský dům, Plzeň EUROPHARM a.s.   - dodávka a montáž obkladu soklu fasády
  Velvyslanectví Alžíru,
  Bubenečská Praha
Lesostavby Třeboň a.s.   - dodávka a montáž obkladu soklu fasády
  Most Nepomuk FIRESTA - Fišer, 
rekonstrukce, stavby s.r.o.
  - kamenické práce - dlažba
  Most Bukovec, Plzeň Statutární město Plzeň 
SVSMP příspěvková
organizace
  - oprava mostu
  Autoservis, Plzeň Autoservis Plzeň -
Letná s.r.o.
  - stavební a kamenické práce
  Nádraží ČD, Plzeň BERGER BOHEMIA a.s.   - restaurování umělého kamene vstupní haly Plzeň hlavní nádraží
  Chodník II. etapa
  Obec Bušovice
Obec Bušovice   - stavební a kamenické práce na opravě historické návsi
  RD Slavětín PROSTAV CZ,
spol. s r.o
  - kamenické práce obklady vnějších stěn fasády, interiéru, doplnění masivních krbových prvků ( římsy, parapety)