Reference 2015 Na trhu od roku 1999

NÁZEV STAVBY PROVEDENÁ PRÁCE
  Vodní hamr, Dobřív
  Národní kulturní památka,
  č. rejstříku 35458/4-2743 
stavební úpravy náhonu a kamenické práce
  RD Červený Hrádek, Plzeň dlažba dvora a chodníků, kamenické práce
  Bezručova 34, Plzeň obklad soklu žulovými deskami, parapety oken a výkladců
  Lochotínský park, Hudební pavilon,
  Plzeň 
kruhová barevná dlažba žulovou mozaikou, schodišťové stupně
  Obnova břehů potoka Karlík podezdění opěr mostu a opěrných zdí, nové opěrné zdi koryta
  ČS Kladno přeložení žulového obkladu soklu objektu
  RD Litice, Plzeň obklad fasády 
  Vila Petřín, Karlovy Vary krycí desky zídek, dkažba, obklad stěn
  Park u bazénu Lochotín, Plzeň žulová dlažba okolo fontány, oprava a nová dlažba koskou a mozaikou
  Řád Křižovníků s červenou hvězdou,
  Platnéřská 2, Praha1
historizující žulová dlažba nádvoří použitou velkou kostkou, zastropení sklepních prostor
  Lázeňský dům Křižíkova,
  Karlovy Vary
žulové dlažby a obklady v interiéru, schodiště, pilíře, krb, koupelna
  RD Božkov, Plzeň opěrné zdi a  terénní schodiště z lomového kamene
  Obnova poutního místa Svatá hora,
  Příbram
  Národní kulturní památka
  č.rejstříku 21011/2-2542
demontáž a montáž kyklopského zdiva opěrných zdí, kamenných balustrád a masivních schodišť, restaurátorské práce na ostění, římsách a soklu objektu
  Werichova vila, Praha Malá Strana
  Nemovitá památka
  č.rejstříku 39547/1-876
restaurátorské práce na parapetech, ostění, nová pískovcová dlažba interiéru, přesazení schodiště
  BD Ondřejská, Karlovy Vary žulový obklad soklu objektu, schodiště, přídlažba mozaikou
  Suvorovova ul. Plzeň nový chodník z betonové dlažby
  RD Macharova ul., Klatovy dlažby, obklady soklu, masivní velkoformátové stupně
  Oprava hřbitovní zdi, Nezdice celková oprava hřbitovní zdi včetně nové krytiny
  Oprava železničního mostu
  v Bukovci, Plzeň
sanace betonové konstrukce, komunikace a zábradlí
  Zámek Kozel, jízdárna, Šťáhlavy
  Národní kulturní památka
  č. rejstříku 30548/4-489 
venkovní a vnitřní žulové dlažby, masivní schodiště, umyvadlové desky
  Náměstí republiky 24, Plzeň historizující žulová dlažba nadvoří, pískovcová dlažba a schodišťě v interieru
  RD Klánovice u Prahy žulové schodiště z velkoformátových prvků, parapety