Stavební práce

Provádime stavební práce se záměřenim zejména na: 

  • rekonstrukce mostků a propustků
  • kamenné opěrné zdi a pilíře
  • dláždění komunikací, chodniků, dvorů
  • stavba a obklady opěrných zdí a pilířů kamenem