Restaurování

V této oblasti naší činnosti provádíme a nabízíme zejména: 

  • čištění a repase kamenných schodišť, zdiva, portálů, parapetů, ostění
  • opravy kamenných konstrukcí a prvků na památkově chráněných objektech včetně restaurátorského dozoru (kromě figurálních prvků)